Indhold og undervisningsplan for
Grundkursus i klippeklatring

2 dage. Ca. 3 deltagere pr. instruktør.

Program, generelt

1. dag.
Morgen: Ankomst, introduktion og morgenmad.
Klatring med indøvelse af råbeprocedurer, sikringsteknik og rebbehandling.
Alle klatreruter føres op af instruktørerne, dvs., at alle ruter klatres fra jorden og op.
På denne måde indøves alle de grundliggende sikringsprocedurer mm. i praksis.
Aften: Teltslagning og aftensmad.
Gennemgang af klatreteori klatringens historie, etik, sikkerhed og mindstenormer mm.

2. dag.
Morgen: Morgenmad
Prussikklatring.
Førstemandsklatring
Tilrigning af standpladser.
Sikringsplaceringer, kiler, friends, hexer etc.
Abseil (rapelling).
Sidst på eftermiddagen: Afslutning og afrejse.

Indhold og plan:
Indhold på og plan for
Grundkursus i klippeklatring:
FORMÅL
METODIK
INDHOLD:
1. Klatreteknikker
2. Kommunikation
3. Standpladser
4. Andenmands / toprebsklatring
5. Førstemandsklatring
6. Abseil
7. Prussikklatring mv.
8. Hjelm
9. Knuder
10. Reb
11. Seler
12. Bremser
13. Sikringer
14. Fakdfaktor
15. Typegodkendelser mv.
16. Guidebøger
17. Jura, forsikringer mv.
18. Klatreetik
FORMÅL:
Grundkursets formål er at gennemgå sikringsteknikker, materialekendskab om kommunikation mv., således, at du efter kurset har været igennem alt, hvad der er relevant og nødvendigt for at sætte dig i stand til at klatre førstemandsklatring på klipper op til 1 reblængdes højde på en bevidst og sikker måde.

METODIK:
Klatre-Centeret er danmarks største og ældste professionelle klatreskole.
På vore kurser er vi ganske få deltagere pr. instruktør.
Samtidigt har vore instruktører op til 25 års erfaring med klatring som hovedinteresse.
Dette giver mulighed for at tage store individuelle hensyn og for at sikre, at du får et maksimalt udbytte af kurset.
Vi ved, at alle mennnesker er forskellige og tilpasser både kurset som sådan, klatringen og rækkefølgen af det, som skal læres, individuelt efter bl.a. vejr og deltagernes forudsætninger og lyst mv.
En instruktør, der er nødt til at følge en given plan for ikke at miste tråden eller glemme noget er for os et symptom på bristende erfaringer.
Nedenstående oversigt ove kursusindhold er derfor ikke en metodisk gennemgang, men derimod blot en opremsning af nogle af de ting, som du normalt kommer igennem på et grundkursus i klippeklatring på Klatre-Centeret, hvis vi altså ikke aftaler noget andet undervejs.
Et hovedprincip for læreprocesserne er “learning by doing”.
Selv om det faglige og teoretiske niveau er højt, så afprøves det hele i praksis.
I forbindelse med kurset udleveres desuden et lille kompendium, der kort ridser de væsentligste punkter af det gennemgåede op.

INDHOLD:

Undervejs på Klatre-Centerets grundkursus gennemgås i udgangspunktet bl.a. følgende:

1. Klatreteknikker
- Jam
- Bridging
- Pinch
- Layback mv

2. Kommunikation:
- Advarselsråb
- Hjælperåb
- Støtteråb
- Klatreråb
Nationalitetsafhængig kommunikation

3. Standpladser
Bundsikring
Topsikring
- Antal
- Vinkling
- Uafhængighed
- Placering
- Stabilitet

4. Andenmands/toprebsklatring
Direkte systemer
Indirekte systemer
- Opsætning
- Sikring

5. Førstemandsklatring
Sikringsplacering
Betydning af faldfaktor
Afstand mellem sikringer
- Bundsikringer
- Topsikringer
- Mellemsikringer
- Slyngelængder
- Rebtræk
- Vending af karabiner i slynger
- Risici ved nedadklatring og traversering
Gennemføres mindst éñ gang med instruktør, der klatrer ved siden af og inspicerer sikringer mv.

6. Abseil:
Dülfersitz
8-tal
Bremse
- Fordele og ulemper ved de enkelte metoder
- Sikring imod at abseile ud over enden af rebet
- Selvsikring med prussik
- Aflåsning af abseil-redskaber under abseil
- Løsning af stram prussik under abseil

7. Prussikklatring mv.
Binding af prussikslynger
Binding af prussikknude
Klatring med prussik
Klatring med jumar
Forskellige prussiktyper, klemheist, fransk mv. Fordele, ulemper mv.
Frithængende overgang til abseilredskab i fuldt belastet tilstand
Løsning af stram prussik under abseil med slynge og med fodløkke på rebet

8. Hjelm.
Risici
Løse sten

9. Knuder
Dobbelt 8-tals knude
8-tels-knude
Prusikknude
Dobbelt fiskerknob
Tapeknude
HMS-knude
Dobbelt halvstik.
Pælestik
- Korrekt brug til båndtape
- Korrekt brug til prussik slynger
- Korrekt brug til indbinding i selen

10. Reb.
Dobbeltreb
Enkeltreb
Tvillingreb
Prussik
- Diameter
- Brudstyrke
- Materiale
- Konstruktion
- Anvendelse
- Holdbarhed
- Opbevaring
Udlægning og opkvejling

11. Seler
Siddeseler
Helkropsseler
Kombiseler, brystseler
- Påtagning
- Indbinding
- Fordele ulemper, risici

12. Bremser
Sticht
Tuber etc.
HMS
Gri-gri
- Aflåsning
- Betjening
- Fordele og ulemper

13. Sikringer:
Kiler
Hexes
Friends
Slynger
- Funktion
- Anvendelse
- Vedligeholdelse
- Risici

14. Faldfaktor
Definition
Forståelse
Praktisk betydning
Beregning
Risici
Faldfaktorens relation til fangrykket

15. Typegodkendelser mv.
UIAA
CE
Producentoplysninger mv.

16. Guidebøger
Oplysninger i en guidebog
Topos mv.

17. Jura, forsikring mv.
Naturbeskyttelsesloven
Allemansrätt mv.
Straffelovens bestemmelser om ansvar mv.
Ansvars, arbejdsskade- og ulykkesforsikringer ved klatring

18. Klatreetik
Chipning
Limning
Magnesiumcarbonat (kalk) mv.
Toprebsklatring
Bolte
Klatreførere

Rekvirer gerne specialbrochure for grundkurset:


Du kan også downloade planen for grundkurset (i pdf-format).

Pdf-filer kan læses med programmet Acrobat Reader, der kan downloades gratis på:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html
Åbn først programmet, Acrobat Reader, og åbn dernæst pdf-filen fra programmet.

KLIK HER ELLER PÅ BILLEDET FOR AT DOWNLOADE (56k) ---->


Vi gør opmærksom på, at det er vigtigt hele tiden at at vedligeholde det lærte gennem jævnligt at tage ud og klatre.

Derudover er det også vigtigt at holde sig ajour med f.eks. sikringsteknikker og med ny sikringspraksis.
Vi anbefaler i den forbindelse bl.a. Dansk Vejlederkreds' sikkerhedsside:

www.vejlederkreds.dk/sikkerhed


Kurset giver 2 spændende dage med klatring samt en hyggelig aften, hvor der kan gennemgås teori, ses film eller fortælles historier.

Vi overnatter enten i telte på én af vore smukke lejrpladser eller på en af vore hyggelige kursusejendomme, Kraklund eller Kärralund.

Kursets start og slutning er tilpasset transport til og fra Bornholm eller Sverige.

 

Se eller download aktuelle kursusdatoer og priser:


Rekvirer specialbrochure:

Kender du en, der kunne have lyst til at prøve at prøve at klatre på klipper og til at lære de grundlæggende sikringsteknikker ved klippeklatring?

Så var det måske værd at overveje et gavekort på et klatrekursus, der giver uforglemmelige oplevelser på klipperne.

Vi udsteder gerne gavekort til dette kursus.


Bestil brochurer
Oversigt over kursusdatoer, prisliste eller specialbrochurer for de enkelte kurser mm.