Akademin för
Natur- & Friluftsliv


INNEHÅLL:

Bakgrund
Utrustning
Boende
Försäkring
Praktisk information och villkor etc.


Bakgrund.
Akademin för Natur- & Friluftsliv är en del av Klatre-Centeret, som är Danmarks och Sveriges största och äldsta professionelle skola för klättring och bergsbestigning.
Du kan se mera om Klatre-Center
et här.

Våra instruktörer och vägledare är professionella, dvs., att klättring, bergsbestigning och natur- & friluftsliv på samma tid är vårt yrke och vårt huvudintresse.

På våra kurs och utbildningar finns
ett öppet och informellt miljö.
Vi arbetar med ett lågt antal elever per. instruktör
- Både av säkerhetsskäl och för att säkerställa en hög nivå på din utbildning.


Utrustning.
På träd-, klipp- och bergsbestigningskurser finns all behövlig klätterutrustning med, om inte annat framgår av kursinformationen.
Boende mm.
Med

Oavsett, om vi klättrar
- på Bornholm (Kraklund),
eller
- på Kullaberg (Kullanäs)
- några av Skandinaviens bästa klätterplatser-, kan vi erbjuda dig dom bästa förutsättningar för ditt kursus eller din utbildning:.
Beroende på vart kursen går kan vi erbjuda boende, båda utomhus och inomhus boende under enkla förhållanden i samband med våra kurs och utbildningar och desutom har vi möjlighet att samlas kvällstid, båda för en genomgång av kunskap, för att se film och för trevlig samvaro etc.

Kraklund är vår kursfastighet på Bornholm.

På toppen av klipporna och Bornholms största och kanske mest spännande klätterplats vid Vang är vår fastighet idealisk beliggande.
På Kraklund har vi ett stort kurslokal for trevlig samvaro och genomgång av kunskap etc.
Dessutom har vi inriktat 12 sovplatser under enkla förhållanden.


När vi klättrar på Kullaberg, endast 35 km. från Helsingborg, har vi möjlighet att nyttja Kullanäs, mitt i Kullens natur med havsutsikt och tät på södra sveriges bästa klättring.
Kullanäs är på det viset det ideale utgångspunkt for klippklättring på Kullaberg.
På Kullanäs finns ett trevligt miljö och möjlighet för boende, antingen i tält eller inomhus under enkla förhållanden.


Försäkring.
På våra klättringskurs och -utbildningar har vi olycksfallsförsäkrat dig.
Sedan starten 1990 har vi aldrig haft en allvarlig olycka på våra kurser eller utbildningar.
Ändå kan nånting alltid gå fel.
Eftersom olycksfallsförsäkringar oftast utesluter klättring, har vi som en service på våra klättringsutbildningar fått ett avtal som garanterar, att du omfattas av en olycksfallsförsäkring, som ger ersättning med upp till DKK. 640.000, - (ca. SEK. 870.000,-) i händelse av en olycka och DKK. 160.000,- (ca. SEK. 220.000,-) vid död.

Vi har även publicerat en broschyr om försäkring vid klättring. Broschyren finns tillgänglig på begäran.


PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information
Anmälan & beställning

Temporär orderbekräftelse
Fakturering
Betalning och tidsfrister
Slutbekräftelse och praktiska uppgifter
Villkor för deltagande, betalning och avbokning etc.
Datasäkerhet.

YTTERLIGARE INFORMATION
Vi strävar emot, att du kan hitta all relevant information om våra kurser, och utbildnignar etc. på vår hemsida.
Men du är naturligtvis också välkommen att kontakta oss direkt för ytterligare information mm.
Du kan till exempel. ring Tel: (46) (0)320-560 60
eller så kan du
maila oss.


ANMÄLAN & BESTäLLNING

När du har hittat en kurs eller en utbildning, som du är intresserat av eller vill anmäla dig för, kan du se en översikt över datum och priser här.
Om du har ytterligare frågor,är du mycket välkommen att ta kontakt på telefon: (46) (0)320-560 60

När du har bestämt ett datum, anmälar du via e-post.
Vid anmälan, ska du skicka information om: ...
- Vilken kurs eller utbildning det gäller
- Tidpunkten för kursen eller utbildningen
- Namn, adress, telefon, email och företagsnamn och -nummer (om du har).

Om Ni är ett momsregistrerat företag, som bokar en eller flera deltagare, behöver vi
- samma uppgifter (ovan) på varje enskild deltagare och
- namn, adress, telefon, email och företagsnamn och -nummer på den person eller det företag som gör för beställningen.

TEMPORÄR ORDERBEKRÄFTELSE
Efter anmälan kommer du att få en en
- temproär bekräftelse med faktura med e-post, om du har.

FAKTURERING
Fakturan kommer att bli skickat med e-post inkl. PDF-dokument.
Detta kommer vanligtvis ske inom ett dygn efter beställning/anmälan.
Fakturan måste vanligtvis betalas inom senast 7 dagar.

BETALNING OCH TIDSFRISTER
Genom att betala fakturan bekräftar du ditt deltagande och accepterar våra "Villkor för deltagande, betalning och avbokning, etc."
Med anledning i det mycket gynnsamma förhållandet mellan antalet deltagare och antalet instruktörer, kan vi inte hålla platser utan betalning.
Vi kan därför inte garantera plats, om vi inte har fått deposition eller betalning (beroende på den information som finns på fakturan) i tid och, att vi i så fall utan ytterligara varnning vill lämna över platsen till nån annan.
Vi rekommenderar därför, att du håller betaler i god tid.

SLUTBEKRÄFTELSE OCH PRAKTISKA UPPGIFTER
Efter att vi fått betalning i rätt tid, kommer du / Ni att få ett brev / e-post med slutlig bekräftelse av kurs / utbildning och praktisk information.
Du kan oftast räkna med att få praktisk information ung. 2 veckor innan ditt kurs/utbildning.

VILLKOR FÖR OCH AVTAL OM DELTAGANDE, BOKNING, BETALNING OCH AVBOKNING ETC. AV KURS OCH UTBILDNINGAR.
Anmälan till och avtal om kurs/utbildning.
Om du vill anmäla till en eller flera av våra kurs eller utbildningar, kontakter du oss och meddelar, att du änsker att göra avtal om kurs eller utbildning.
I meddelandet skrivar du uppgifter om:
- vilken/vilka kurs/utbildning/ar, som du/Ni vill gå, och när.
- namn
- adress
- telefonnummer
- email
till varje deltagare.
Anmälan föregår enklast på email, men du kan självklart även ringa.

Avtalet:
Om det fortfarande finns plats, vill vi vanligtvis bekräfte avtalet och din bokning på email inom 24 timmar. Om du inte har fått bekräftelse inom den tid, kolla gärna din email-skräplåda och ta sen kontakt med oss, om ditt avtal och din bekräftelse ändå inte finns där

Avtalet gäller från den dagen, där du skriftligen har meddelat, att du vill göra avtal om bokning av utbildningsplats, och vi skriftligen har bekräftat avtalet och bokningen genom att skicka bekräftelse och faktura på email.
Avtalet om bokning av utbildning är ett avtal mellan mellan utbildningsdeltagare och utbildningsasvarig, Akademin för Natur- & Friluftsliv.
Eventuella tvister regleras av dansk lag (dansk jurisdiktion) och vid dansk rätt.

Betalning.
Av säkerhetsskäl och för att säkra optimal läring, har vi ett väldigt gynnsamt antal deltagare per instruktör, och våra utbildningar blir därför fort fullbokade.
Av den anledning har vi därför tyvärr inte möjlighet att hålle platser utan betalning.
Vanligtvis betaler du full kursavgift vid bokning/anmälan.
Vid bokning skickar vi därför avtal (temporär bekräftelse och faktura), som sen ska du/Ni betala inom 7 dagar. 
Vid bokning mera än 6 månader innan utbildningen, kan vi erbjuda, att du endast betaler deposition vid anmälan (men då erhåller du självklart inte heller rabat).
Oavsett betalas kvarstående summa senast fyra månader, innan utbildningen börjar (eller vid anmälan).
När du har betalat och ca fyra veckor innan utbildningen, får du ett email med alla praktiska uppgifter om din utbildning inkl bla. information om mötesplats och -tid, förslag till bliigt boende och utrustning.

Avbeställning/avbokning.
Vid avbokning från utbildningsdeltagare, förloras det inbetalade beloppet i utgångspunkt.
Om möjligt försöker vi emellertid gärna att hjälpa med att flytta deltagandet eller med att få inn nån annan på platsen. 
Dessutom kan platsen överlåtas till annan person, om vi får information om detta innan utbildningen.
Vid avbokning från utbildningsansvarig, får du självklart igen din betalning, om du inte vill vara med på en annan motsvarande utbildning.
Vid avbokning med anledning i Force Majeure, extremt dåligt/farligt väder eller liknande, som vi inte bestämmar över, erbjuder vi ersättningsutbildning.

Med anledning i det stora intresse för våra utbildningar kan vi tyvärr inte hålla plats efter förfallodag utan betalning.
Vid försenad betalning räknas en avgift på SEK. 200,- och ett intresse av 2% per påbörjat månad.

Information om utbildningen:
Ca 4 veckor innan utbildningen, får du ett email med praktiska uppgifter om din trädklättringsutbildning inkl bla. information om mötesplats och -tid, förslag till billigt boende och utrustningslista inkl erbjudande om att köpa eller hyra färdigt paket med all klätterutrustning, som du behöver.

Allmänt:
Med anledning i, att det rör sig om utbildningar med fokus på uteliv och fysisk aktivität, är det viktigt, att du är hälsosam, i god fysisk träning och klar för en fysiskt krävande utbildning.
Om du har väsentliga skador eller sjukdomar, tex. diabetes, epilepsi eller hjärtproblem, är det viktigt, att du meddelar dette till din instruktör innnn du påbörjar din utbildning.

Deltagande i våra professionella trädklätttringskurs och -utbildningar sker på egen risk och eget ansvar.

Akademin för Natur- & Friluftsliv är en del av Klatre-Centeret,ett dansk företag. CVR: 34630917.

DATASÄKERHET (GDPR).
Vi samlar inte in eller vidarebefordrar dina data eller informationer på något sätt.

För att anmäla till våra kurs och utbildningar, behöver vi självklart information om ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress.
Dessa informationer använder vi endast för att kunna kontakta dig i samband med tex fakturering, för att skicka utbildningsinformation och certifikat etc.
Vi lämnar inte ovanstående information till andra.

I utgångspunkt kommer vi att behålla denna information så länge du behåller ett giltigt certifikat.
Om du ändå vill, att informationen ska raderas, skickar du bara en email till oss.
Det innebär emellertid att vi inte kan behålla information om din certifiering och, att du därför kommer att raderas i vår översikt över certifierade, och, att du inte heller kommer att bla kontaktet, när din certifiering går ut.

Om du har några frågor, var god kontakta oss på email.


Akademin & Natur- & Friluftsliv är en del av Klatre-Centet,ett dansk företag. CVR: 34630917.

VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING OCH BETALNING AV PRODUKTER ETC.
Vid bestiälning av kläder skickar du dina mått med utgångspunkt i vårt mättschema.
Du står för, att alla mått stämmer, och vi garanterar, att produkten passar för dessa mått.
Dessutom har vi självklart garanti mot allvarliga fel i produkten.
Om du har en reklamation, står du själva för kostnader i samband med att skicka tilbaks produkten, medan vi returnerar produkten, när den är åtgärdat, utan kostnader för dig.
Förutom detta finns ingen ånger- eller returrätt.
Våra produkter säljs endast mot betalning i förskott


DATASÄKERHET (GDPR).
Vi samlar inte in eller vidarebefordrar dina data eller informationer på något sätt.

För att anmäla till våra kurs och utbildningar, behöver vi självklart information om ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress.
Dessa informationer använder vi endast för att kunna kontakta dig i samband med tex fakturering, för att skicka utbildningsinformation och certifikat etc.
Vi lämnar inte ovanstående information till andra.

I utgångspunkt kommer vi att behålla denna information så länge du behåller ett giltigt certifikat.
Om du ändå vill, att informationen ska raderas, skickar du bara en mail till oss.
Det innebär emellertid att vi inte kan behålla information om din certifiering och, att du därför kommer att raderas i vår översikt över certifierade, och, att du inte heller kommer att bla kontaktet, när din certifiering går ut.

Om du har några frågor, var god kontakta oss på mail.


Rabattering:

Om Ni är 3 eller fler personer som skulle ville gå en våra öppna kurs eller utbildningar tillsammans, och Ni därför kan få "egen" instruktö, kan vi erbjuda 10% rabattering. (Gäller inte introduktionskurs för grupper).
Det är i så fall viktigt att Ni bokar samtidigt.

 

Design Klatre-Centeret