Akademin för
Natur- & Friluftsliv


INNEHÅLL:

Bakgrund
Utrustning
Boende
Försäkring
Praktisk information och villkor etc.


Bakgrund.
Akademin för Natur- & Friluftsliv är en del av Klatre-Centeret, som är Danmarks och Sveriges största och äldsta professionelle skola för klättring och bergsbestigning.
Du kan se mera om Klatre-Center
et här.

Våra instruktörer och vägledare är professionella, dvs., att klättring, bergsbestigning och natur- & friluftsliv på samma tid är vårt yrke och vårt huvudintresse.

På våra kurs och utbildningar finns
ett öppet och informellt miljö.
Vi arbetar med ett lågt antal elever per. instruktör
- Både av säkerhetsskäl och för att säkerställa en hög nivå på din utbildning.


Utrustning.
På träd-, klipp- och bergsbestigningskurser finns all behövlig klätterutrustning med, om inte annat framgår av kursinformationen.
Boende mm.
Med

Oavsett, om vi klättrar
- på Bornholm (Kraklund),
eller
- på Kullaberg (Kullanäs)
- några av Skandinaviens bästa klätterplatser-, kan vi erbjuda dig dom bästa förutsättningar för ditt kursus eller din utbildning:.
Beroende på vart kursen går kan vi erbjuda boende, båda utomhus och inomhus boende under enkla förhållanden i samband med våra kurs och utbildningar och desutom har vi möjlighet att samlas kvällstid, båda för en genomgång av kunskap, för att se film och för trevlig samvaro etc.

Kraklund är vår kursfastighet på Bornholm.

På toppen av klipporna och Bornholms största och kanske mest spännande klätterplats vid Vang är vår fastighet idealisk beliggande.
På Kraklund har vi ett stort kurslokal for trevlig samvaro och genomgång av kunskap etc.
Dessutom har vi inriktat 12 sovplatser under enkla förhållanden.


När vi klättrar på Kullaberg, endast 35 km. från Helsingborg, har vi möjlighet att nyttja Kullanäs, mitt i Kullens natur med havsutsikt och tät på södra sveriges bästa klättring.
Kullanäs är på det viset det ideale utgångspunkt for klippklättring på Kullaberg.
På Kullanäs finns ett trevligt miljö och möjlighet för boende, antingen i tält eller inomhus under enkla förhållanden.


Försäkring.
På våra klättringskurs och -utbildningar har vi olycksfallsförsäkrat dig.
Sedan starten 1990 har vi aldrig haft en allvarlig olycka på våra kurser eller utbildningar.
Ändå kan nånting alltid gå fel.
Eftersom olycksfallsförsäkringar oftast utesluter klättring, har vi som en service på våra klättringsutbildningar fått ett avtal som garanterar, att du omfattas av en olycksfallsförsäkring som täcker med upp till 600.000, - i händelse av en olycka.

Vi har även publicerat en broschyr om försäkring vid klättring. Broschyren finns tillgänglig på begäran.


PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information
Anmälan & beställning

Temporär orderbekräftelse
Fakturering
Betalning och tidsfrister
Slutbekräftelse och praktiska uppgifter
Villkor för deltagande, betalning och avbokning etc.
Datasäkerhet.

YTTERLIGARE INFORMATION
Vi strävar emot, att du kan hitta all relevant information om våra kurser, och utbildnignar etc. på vår hemsida.
Men du är naturligtvis också välkommen att kontakta oss direkt för ytterligare information mm.
Du kan till exempel. ring Tel: (46) (0)320-560 60
eller så kan du
maila oss.


ANMÄLAN & BESTäLLNING

När du har hittat en kurs eller en utbildning, som du är intresserat av eller vill anmäla dig för, kan du se en översikt över datum och priser här.

När du har bestämt ett datum, anmälar du dig.
Anmälan är kanske enklast på telefon: (46) (0)320-560 60
Anmälan kan självklart också göras via e-post.
I så fall är det viktigt att komma ihåg information om: ...
- Vilken kurs eller utbildning det gäller
- Tidpunkten för kursen eller utbildningen
- Namn på deltagare (bla för försäkring)
- Adress på den person som beställer och ansvarar för beställning av kursen eller utbildningen
- Telefonnummer på dig som anmälar
- E-post till dig, som anmälar

TEMPORÄR ORDERBEKRÄFTELSE
Efter anmälan kommer du att få en en
- temproär bekräftelse med faktura med e-post, om du har.

FAKTURERING
Fakturan kommer om möjligt att bli skickat ske elektroniskt (e-post), sannolikt som PDF-dokument med tillhörande betalningsinformation.
Detta kommer vanligtvis ske inom ett dygn efter beställning/anmälan.
Alternativt kan du också få skickas preliminär orderbekräftelse och faktura med inbetalningskort med posten.
Fakturan måste vanligtvis betalas inom senast 7 dagar.

BETALNING OCH TIDSFRISTER
Genom att betala fakturan bekräftar du ditt deltagande och accepterar våra "Villkor för deltagande, betalning och avbokning, etc."
Med anledning i det mycket gynnsamma förhållandet mellan antalet deltagare och antalet instruktörer, kan vi inte hålla platser utan betalning.
Vi kan därför inte garantera plats, om vi inte har fått deposition eller betalning (beroende på den information som finns på fakturan) i tid och, att vi i så fall utan ytterligara varnning vill lämna över platsen till nån annan.
Vi rekommenderar därför, att du håller betaler i god tid.

SLUTBEKRÄFTELSE OCH PRAKTISKA UPPGIFTER
Efter att vi fått betalning i rätt tid, kommer du / Ni att få ett brev / e-post med slutlig bekräftelse av kurs / utbildning och praktisk information.
Du kan oftast räkna med att få praktisk information ung. 2 veckor innan ditt kurs/utbildning.

VILLKOR FÖR DELTAGANDE, BETALNING OCH AVBOKNING ETC.
Deltagande i våra kurs och utbildningar sker på egen risk och eget ansvar.
Med anledning i, att det rör sigom en utbildning med fokus på uteliv och fysisk aktivität, är det viktigt, att du är hälsosam, i god fysisk träning och klar för en fysiskt krävande utbildning.
Om du har väsentliga skador eller sjukdomar, tex. diabetes, epilepsi eller hjärtproblem, är det viktigt, att du meddelar dette till din instruktör innnn du påbörjar ditt kurs / din utbildning.


I utgångspunkt hålles alla öppna kurs och utbildningar.
För att säkerställa en hög professionell standard, en hög säkerhetsnivå och inte minst ett högt utbyte av kurs/utbildning för dig, har vi ett mycket lågt antal deltagare på våra kurs och utbildningar.
Det innebär bla, att vi måste arbeta med betalning i förskott. Annars kan vi inte garantera din plats.

Vi förbehåller oss rätt att justera det almänt specificerade förhållandet mellan antal deltagare och instruktörer.
I sånna fal kan det undantagsvis finnas fler deltagare än vad som anges som standard. Innehållet vill självklart vara det samma, men i sådant fall kan dagarna bli lite längre.
Vid ett lägre antal deltagare, kan det hända att vi komprimerar kursen. Förhållandet mellan antalet deltagare och instruktörer kommer i så fall självklart att vara gynnsammare.

Anmälan.
Vid beställning av kurs eller utbildning anmälar du enklast på email.
Läs mera om bokning och villkor för bokning här.

Betalning.

Vid beställning/bokning betalas normalt full pris för kurs eller utbildning inom 7 dagar efter, att vi har skickat temorör bekräftelse/faktura.
Vid bokning mera ön tre månader i förvög, finns mäjlighet att bara betala en deposition vid beställning, enligt särskild avtal.
Oavsett betalas kvarstående summa senast 3 månader före kurs/utbildning.
Om du är svensk och är eller har ett företag, tillkommer inte moms, och du avräknar då momsen själva (reverse charge).
För svenska privatpersoner, som inte bokar genom ett företag/organisation eller en person, som har det, tillkommer moms.


Avbeställning/avbokning.
Bokning är alltid specifik för avtalat kurs eller utbildning i sin helhet, och kan inte ändras utan ömsesidig avtal om detta i förväg.
Vid avbokning från deltagare förloras det inbetalade beloppet, om det inte lyckas sälja en motsvarande kurs eller utbildning på samma tidspunkt.

Vid försenad betalning räknas en avgift på SEK. 200,- och ett intresse av 2% per påbörjat månad.

VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING OCH BETALNING AV PRODUKTER ETC.
Vid bestiälning skickar du dina mått med utgångspunkt i vårt mättschema.
Du står för, att alla mått stämmer, och vi garanterar, att produkten passar för dessa mått.
Dessutom har vi självklart garanti mot allvarliga fel i produkten.
Om du har en reklamation, står du själva för kostnader i samband med att skicka tilbaks produkten, medan vi returnerar produkten, när den är åtgärdat, utan kostnader för dig.
Förutom detta finns ingen ånger- eller returrätt.
Våra produkter säljs endast mot betalning i förskott


DATASÄKERHET (GDPR).
Vi samlar inte in eller vidarebefordrar dina data eller informationer på något sätt.

För att anmäla till våra kurs och utbildningar, behöver vi självklart information om ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress.
Dessa informationer använder vi endast för att kunna kontakta dig i samband med tex fakturering, för att skicka utbildningsinformation och certifikat etc.
Vi lämnar inte ovanstående information till andra.

I utgångspunkt kommer vi att behålla denna information så länge du behåller ett giltigt certifikat.
Om du ändå vill, att informationen ska raderas, skickar du bara en mail till oss.
Det innebär emellertid att vi inte kan behålla information om din certifiering och, att du därför kommer att raderas i vår översikt över certifierade, och, att du inte heller kommer att bla kontaktet, när din certifiering går ut.

Om du har några frågor, var god kontakta oss på mail.


Rabattering:

Om Ni är 3 eller fler personer som skulle ville gå en våra öppna kurs eller utbildningar tillsammans, och Ni därför kan få "egen" instruktö, kan vi erbjuda 10% rabattering. (Gäller inte introduktionskurs för grupper).
Det är i så fall viktigt att Ni bokar samtidigt.

 

Design Klatre-Centeret