Praktiske oplysninger, tilmelding og vilkår mv.

Forsikring
Praktiske informationer og betingelser mv.


Hasslarp. Scan-Rope.
I en nedlagt og nyindrettet sukkerfabrik i Hasslarp, lige uden for Helsingborg i Sverige ligger vores skandinaviske uddannelsescenter for erhvervsklatring / rope access, Scan-Rope.

Her tilbyder vi ideelle træningsmuligheder for vore erhvervsklatreuddannelser (rope access) med certificering/autorisation.
Med mere end 20 meter til taget og en særligt kompleks industriel indretning med bl.a. broer, trapper, stiger og højthængende gangarealer mv. er træningsmulighederne stærkt varierede og ideelle for træning af rope access / industriel klatring under alle forhold.

Derudover kan vi i forbindelse med erhvervsklatreuddannelserne bl.a. tilbyde overnatning enten på vores anden kursusejendom i området, Kullanäs, der ligger kun ca. 20 minutters kørsel fra Hasslarp.

I Hasslarp tilbyder vi rope access uddannelser og -autorisationer, både indenfor

PRAT
® (Professional Rope Access Technician)

og indenfor
SPRAT (Society of Professional Rope Access Technicians),


ScanRope är skandinaviens største professionelle uddannelsescenter for faldsikring, højderedning og autoriseret rope access (erhvervsklatring).


Forsikring.
På vore klatrekurser og -uddannelser er du ulykkesforsikret.
Siden starten i 1990 har vi aldrig haft alvorlige uheld på vore kurser eller -uddannelser.
Alligevel kan det altid gå galt.
Da ulykkesforsikringer normalt undtager klatring, har vi, som en service på vore klatrekurser, fået en aftale, der sikrer, at du er dækket af en ulykkesforsikring med en erstatning på op til 600.000,- i tilfælde af uheld.

Klatre-Centeret har desuden udgivet en folder om forsikringsforhold ved klatring, der i større detaljer gennemgår, hvad man bør overveje, både inden man selv går i gang med at klatre og, inden man evt. tager andre med ud. Brochuren kan rekvireres ved henvendelse.


PRAKTISKE OPLYSNINGER

Yderligere information
Tilmelding & bestilling

Foreløbig ordrebekræftelse
Fakturering
Betaling og frister
Endelig bekræftelse og praktiske oplysninger
Fakturering til det offentlige
Betingelser for deltagelse, betaling og afbestilling mv.

Tilskudsmuligheder.

YDERLIGERE INFORMATION
Vi tilstræber, at du kan finde al relevant information om vore kurser, uddannelser og studier på vor hjemmeside.
Imidlertid er du selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte os direkte for yderligere informationer mv.
Du kan f.eks. ringe på tlf: (+45) 56-95 12 21.
eller du kan
maile til os.

TILMELDING & BESTILLING

Du kan også finde en oversigt over kursustider og ledige pladser her og en oversigt over priser her.

Når du har besluttet dig for en dato, tilmelder du dig.
Tilmelding sker måske lettest telefonisk på: (+45) 56-95 12 21.
Tilmelding kan selvfølgelig også foregå via email.
I givet fald er det vigtigt at huske informationer om:...
- hvilken uddannelse, som du vil melde dig.
- dato for uddannelsen, der er tale om
- navn på deltager / deltagere (af hensyn til forsikringen)
- adresse på den, der bestiller samt står for bestilling af kursus, uddannelse eller studie
- telefonummer / numre på den, der bestiller
- email på den, der bestiller

FORELØBIG BEKRÆFTELSE
Efter tilmelding vil du / I modtage en
- foreløbig ordrebekræftelse med faktura.

FAKTURERING
Fakturaen vil om muligt blive fremsendt elektronisk (på email), evt. som pdf-fil med tilhørende betalingsinformation.
Dette vil i så fald normalt ske indenfor et døgn efter bestillingen.
Fakturaen skal normalt betales indenfor 7 dage.

BETALING OG FRISTER
Ved at betale ovennævnte faktura, bekræfter du din deltagelse og accepterer vore "Betingelser for deltagelse, betaling og afbestilling mv."
Pga. det meget fordelagtige forhold mellem antallet af deltagere og antal instruktører, kan vi desværre ikke holde pladser uden betaling.
Tilmelding er derfor først bindende, og vi kan først love deltagelse, når depostium eller betaling (afhængigt af informationen på fakturaen) er modtaget rettidigt.
Vi understreger, at du ved eventuel overskridelse af betalingsfristen ikke længere kan påregne deltagelse på uddannelsen, da vi bl.a. pga. det meget fordelagtige deltagertal pr. instruktør i så fald er nødt til at disponere over pladsen til anden side.
Vi anbefaler derfor, at du overholder betalingsfristen.
Når vi har modtaget fuld betaling er kursuspladsen din.


ENDELIG BEKRÆFTELSE OG PRAKTISKE OPLYSNINGER
Efter, at vi har modtaget rettidig betaling, vil du / I modtage et brev / en mail med endelig bekræftelse på kurset / uddannelsen / studiet samt praktiske oplysninger mv. herom.
Du kan normalt forvente at modtage de praktiske oplysninger ca. 4 uger inden uddannelsen.
- Når du har modtaget den praktiske information , er du endeligt tilmeldt, kursuspladsen er din, og vi returnerer derefter ikke betaling ved. afmelding fra deltagers side.

FAKTURERING AF DET OFFENTLIGE
Vi kan selvfølgelig tilbyde fakturering, jvf. Bekendtgørelse om elektronisk afregning med det offentlige.

Det offentliges notoriske langsommelighed, både mht. viderebefording og betaling af disse såkaldt elektroniske fakturaer samt kravene til denne faktureringsform iøvrigt gør imidlertid, at vi er tvungne til at have særlige regler for denne faktureringsform i forhold til vores sædvanlige betalingsformer, enten med betalingskort eller elektronisk via email og pdf-baseret faktura.

Ved elektronisk fakturering af det offentlige gælder:

1. - 3 måneders frist for fakturering inden det bestilte kursus, uddannelse eller studie.
Pga. det lave antal deltagere pr. instruktør / underviser / vejleder på vore kurser, uddannelser og studier kan vi normalt ikke fakturere det offentlige vha. elektronisk fakturering mindre end 3 måneder inden et givet kursus, en given uddannelse eller et givet studie, da systemets langsommelighed selvfølgelig ikke tillader os at lade kursuspladser stå reserverede uden sikkerhed for betaling herfor.

2. - Et gebyr på kr. 480,- for elektronisk fakturering af det offentlige, jvf bekendtgørelse herom, pga. det ekstra arbejde, der er forbundet, både med faktureringen og med den efterfølgende inddrivning, da det offentlige groft set aldrig betaler til tiden.
Se nedenfor om gebyr for fakturering af det offentlige, jvf. ovennævnte bekendtgørelse.

3. - I givet fald skal vi i god tid forinden skriftligt (gerne email) modtage nedenstående oplysninger om ydelsesmodtagerens
- EAN-nr.
- Adresse
- Telefonnummer.
- Kontaktperson
- Ordrenummer

Fakturering af offentlige virksomheder, jvf. ovennævnte Bekendtgørelse, medfører tidskrævende ekstraarbejde, både til fakturering og til senere inddrivning, da det offentlige groft set aldrig betaler retttidigt.
Vi er tvungne til at tage gebyr for det ekstra arbejde i den forbindelse, hvis det ønskes, at vi fakturerer jvf. denne bekendtgørelse.
Vi skal i den forbindelse understrege, at betaling af dette gebyr selvfølgelig ikke fratager bestilleren fra dennes forpligtelser til at betale yderligere gebyrer og omkostninger mv., forbundet med inddrivning af for sent eller for helt ubetalte fakturaer.
Gebyret for elektronisk fakturering af det offentlige, jvf. bekendtgørelse herom, er i øjeblikket kr. 280,- pr. faktura, men vi forbeholder os ret til at justere honoraret i forhold til de faktiske omkostninger og det faktiske tidsforbrug i den forbindelse.

Vi kan undtagelsesvist gå med til en kortere faktureringsfrist end de angivne 3 måneder, men i givet fald, vil vi så først fakturere normalt (med email og pdf-baseret faktura) og forvente denne faktura betalt inden for den angivne frist.
Samtidigt vil vi så igangsætte en parallel proces med fakturering via systemet for såkaldt elektronisk fakturering af det offentlige, og når vi så en gang modtager betaling via dette system, vil vi returnere betalingen for den oprindelige faktura til det registrerings- og kontonummer, som kunden ønsker pengene tilbageført til.
.
Også ved fakturering af det offentlige gælder vore "Betingelser for deltagelse, betaling og afbestilling mv.

BETINGELSER FOR DELTAGELSE, BETALING OG AFBESTILLING MV.

Deltagelse på vore kurser, uddannelser og studier sker på eget ansvar.
Da der er tale om klatreuddannelser er det vigtigt, at du er i god form samt forberedt og indstillet på en fysisk krævende uddannelse.
Hvis du har væsentlige skader eller sygdomme, f.eks. diabetes, epilepsi eller hjerteproblemer, er det vigtigt, at du meddeler dette til din instruktør inden start på dit kursus / din uddannelse.

I udgangspunktet afvikles alle åbne uddannelser.
For at sikre en høj faglig og sikkerhedsmæssig standard, har vi et meget fordelagtigt antal deltagere per instruktør på vore kurser, uddannelser og studier.
Det betyder bl.a., at vi er nødt til at arbejde med forudbetaling ved bestilling.
Efter, at du har betalt det fulde beløb, har du accepteret vore vilkår, uddannelsespladsen er din, og du kan ikke påregne tilbagebetaling, hvis du afmelder mindre end 3 måneder før uddannelsesstart.

Tilmelding.
Hvis du vil tilmeldes til en given uddannelse, kontakter du os med oplysninger om:
- tidspunkt for uddannelse. Se vores datooversigt.
- hvilken uddannelse
- navn på deltager
- adresse på deltager
- telefonnummer på deltager
- email til deltager.
Du kan tilmelde dig på telefon: (+45) 56-95 12 21, men det er bedst og sikrest at tilmelde på email.
Du kan derefter normalt forvente foreløbig bekræftelse på mail indenfor 24 timer.

Betaling.

Ved bestilling betales fuld pris indenfor 7 dagar efter, att vi har sendt foreløbig bekræftelse/faktura.
Ved kursus/uddannelse, der bestilles mere end 3 måneder inden uddannelsen, kan man efter aftale evt. nøjes med at betale et depositum ved bestillingen.
Uanset, betales restbeløbet senest 3 måneder før kurset/uddannelsen.

Afbestilling.
Booking er altid specifik til et givet, aftalt kursus, kursusforløb, uddannelse, uddannelsesforløb eller studie i sin helhed og kan ikke ændres uden forudgående, gensidig aftale herom.

Ved afbestilling fra den tilmeldtes side mistes det indbetalte beløb, med mindre det lykkes at sælge, tilsvarende kursus, kursusforløb, uddannelse eller uddannelsesforløb på samme tidspunkt.

Ved for sen betaling af depositum, beløb eller restbeløb beregnes et gebyr på kr. 150,-, ligesom der tillægges rente, 2 % pr. påbegyndt måned.


Tilskudsmuligheder.
Rehabilitering: Hvis du er på rehabilitering eller lignende, har du evt. mulighed for at få betalt din uddannelse hos os.
Ledighed: Hvis du er ledig, har du mulighed for at få betalt din uddannelse hos os som en del af din opkvalficering eller efteruddannelse.
CU: Hvis du er eller har været i forsvaret og opsparet CU (Civil Uddannelse) har du mulighed for at få betalt din/efteruddannelse hos os.
I arbejde/orlov: Hvis du er i ansættelse, har du mulighed for at søge orlov med henblit på at tage på videreuddannelse. Dermed har du mulighed for at oppebære løn, mens du deltager på en af vore uddannelser.
Hvis du er i ansættelse, har du også mulighed for at søge en kompetencefond med henblik på at få betalt din uddannelse.
Der findes flere muligheder. Nedenfor kan bl.a. du læse mere om....:
- Selvvalgt uddannelse hos HK
- IKUF.Industriens Kompetencefond
- SVU. Statens VoksenUddannelsesstøtte
- Kompetencefonde generelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design ScanRope