Praktiska uppgifter, anmälan och villkor etc.

Försäkring
Praktisk information och villkor etc.


Hasslarp. Scan-Rope.
I en övergiven sockarfabrik i Hasslarp, strax utanför Helsingborg, har vi inriktat vårt skandinaviska utbildningscenter för industriell klättring / rope access, Scan-Rope.

Här erbjuder vi idealiska möjligheter för våra utbildningar och certifieringar i rope access.

Med mera än 20 meter till taket och en komplex industrianläggning med särskilda broar, trappor, stegar och höga hängande gångvägar etc.. är utbildningsmöjligheterna mycket varierade och perfekt lämpade för rope access träning / industri klättring i alla förhållanden.

I Hasslarp erbjudar vi rope access utbildningar og -certifieringar, båda inom...:

PRAT
® (Professional Rope Access Technician)

og inom
SPRAT (Society of Professional Rope Access Technicians),


ScanRope är skandinaviens størsta professionella utbildningsscenter för fallsäkring, höjdräddning och auktoriserat rope access (industriklätring).


Försäkring.
På våra klättringskurs och -utbildningar har vi olycksfallsförsäkrat dig.
Sedan starten 1990 har vi aldrig haft en allvarlig olycka på våra kurser eller utbildningar.
Ändå kan nånting alltid gå fel.
Eftersom olycksfallsförsäkringar oftast utesluter klättring, har vi som en service på våra klättringsutbildningar fått ett avtal som garanterar, att du omfattas av en olycksfallsförsäkring som täcker med upp till 600.000, - i händelse av en olycka.

Vi har även publicerat en broschyr om försäkring vid klättring. Broschyren finns tillgänglig på begäran.


PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information
Anmälan & beställning

Temporär orderbekräftelse
Fakturering
Betalning och tidsfrister
Slutbekräftelse och praktiska uppgifter
Villkor för deltagande, betalning och avbokning etc.

YTTERLIGARE INFORMATION
Vi strävar emot, att du kan hitta all relevant information om våra kurser, och utbildnignar etc. på vår hemsida.
Men du är naturligtvis också välkommen att kontakta oss direkt för ytterligare information mm.
Du kan till exempel. ring Tel: (46) (0)320-560 60
eller så kan du
maila oss.


ANMÄLAN & BESTÄLLNING

Du kan se en översikt över tider här och priser här.

När du har bestämt ett datum, anmälar du dig.
Anmälan är kanske enklast på telefon: (46) (0)320-560 60
Anmälan kan självklart också göras via e-post.
Vid anmälan behöver vi information om: ...
- Vilken kurs eller utbildning det gäller
- datum för kurs eller utbildning
- Namn på deltagare (bla för försäkring)
- Adress på den person som beställer och ansvarar för beställning av kursen eller utbildningen
- Telefonnummer på dig som anmälar
- E-post till dig, som anmälar

TEMPORÄR BEKRÄFTELSE
Efter anmälan kommer du att få en en
- temproär bekräftelse med faktura med e-post, om du har.

FAKTURERING
Fakturan kommer om möjligt att bli skickat ske elektroniskt (e-post), sannolikt som PDF-dokument med tillhörande betalningsinformation.
Detta kommer vanligtvis ske inom ett dygn efter beställning/anmälan.
Fakturan måste vanligtvis betalas inom senast 7 dagar.

BETALNING OCH TIDSFRISTER
Genom att betala fakturan bekräftar du ditt deltagande och accepterar våra "Villkor för deltagande, betalning och avbokning, etc."
Med anledning i det mycket gynnsamma förhållandet mellan antalet deltagare och antalet instruktörer, kan vi inte hålla platser utan betalning.
Vi kan därför inte garantera plats, om vi inte har fått deposition eller betalning (beroende på den information som finns på fakturan) i tid, och vi vill i så fall utan ytterligara varnning lämna över platsen till nån annan.
Vi rekommenderar därför, att du håller betaler i god tid.
Når vi har modtaget full betalning, är kursplatsen din.

SLUTBEKRÄFTELSE OCH PRAKTISKA UPPGIFTER
Efter att vi fått betalning i rätt tid, kommer du / Ni att få e-post med slutlig bekräftelse av din utbildning och praktisk information om denna.
Du kan oftast räkna med att få praktisk information ca 1-2 månader innan din utbildning.
- När du har fått praktiskt information, är platsen din, och vi returnerar inte betalning vid avbokning från deltagere.

VILLKOR FÖR DELTAGANDE, BETALNING OCH AVBOKNING ETC.

Deltagande i våra kurs och utbildningar sker på egen risk och eget ansvar.
Med anledning i, att det rör sigom en klätterutbildning är det viktigt, att du är hälsosam, i god fysisk träning och klar för en fysiskt krävande utbildning.
Om du har väsentliga skador eller sjukdomar, tex. diabetes, epilepsi eller hjärtproblem, är det viktigt, att du meddelar dette till din instruktör innnn du påbörjar ditt kurs / din utbildning.

Anmälan.
Om du vill anmäla till en utbildning, konktar du oss med uppgifter om:
- tid för utbildning. Se vår översikt över kurstider,
- vilken utbildning,
- namn
- adress
- telefonnummer
- email
till varje deltagare och om bokningen går genom ett företag även...:
- samma uppgifter som ovan om företaget och
- företagsnamn och orgnr..
Anmälan föregår bäst på email.
Du kan vanligtvis förvänta att få temporär bekräftelse efter 24 timmar.

Betalning.

Av säkerhetsskäl och för att säkra optimal läring, har vi ett väldigt gynnsamt antal deltagare per instruktör, och våra utbildningar blir därför fort fullbokade.
Av den anledning har vi därför tyvärr inte möjlighet att hålle platser utan betalning.
Vanligtvis betaler du full kursavgift vid bokning/anmälan.
Vid bokning skickar vi därför avtal (temporär bekräftelse, villkor och faktura), som sen ska betalas inom 7 dagar. 
Vid bokning mera än 6 månader innan utbildningen, kan vi erbjuda, att du endast betaler deposition vid anmälan (men då erhåller du självklart inte heller rabat).
Oavsett betalas kvarstående summa senast fyra månader, innan utbildningen börjar (eller vid anmälan).

Avbeställning/avbokning.
Vid avbokning från deltagare, förloras det inbetalade beloppet i utgångspunkt.
Vi försöker emellertid gärna att hjälpa med at få inn nån annan på platsen. 
Dessutom kan platsen överlåtas till annan person, om vi får information om detta innan utbildningen.
Avtalet gäller från den dagen, där du skriftligen har meddelat, att du vill boka, och vi skriftligen har bekräftat bokningen genom att skicka bekräftelse, villkor och faktura.
Med anledning i det stora intresse för dessa utbildningar kan vi tyvärr inte hålla plats utan betalning inom förfallodag.

Vid försenad betalning räknas en avgift på SEK. 200,- och ett intresse av 2% per påbörjat månad.

Tvist.
Eventuella tvister regleras av dansk lag.

ScanRope är en dal av Klatre-Centet,ett dansk företag. CVR: 34630917.

 

Design Scan-Rope