Certified Professional TreeClimber (CPT).


CPT-Certifiering och re-certifiering.

CPT (Certified Professional TreeClimber)-certifieringarna (B och C) har en giltighet på 3 år.
Med en giltig CPT-certifiering följer rätten att använda CPT-logo i samband med sitt företag etc., om man i samband med logotypen länkar till www.treeclimber.se

Efter 3 år, har CPT-certifieringen inte längre någon giltighet, och du får inte längra åberopa dig att vara CPT-certifierat, och därför inte heller längre använda CPT-logo.

Det finns emellertid möjlighet att recertifiera för ytterligara 3 år, om du recertifierar, innan befintlig certifiering går ut.
För att säkra att alla kan recertifiera finns möjlighet att söka dispensation om förlängning av CPT-certifieringen med upp till 3 månader, om du har anmält dig till en CPT-re-certifiering/workshop, som avvecklas inom dessa 3 månader.
Även om CPT-certifieringen har förlorat sin giltighet, kan du bli certifierat igen, men då måste du anmäla till en ny full CPT-certifiering och gå igenom denna i sin helhet (typiskt 1,5 dagar).

Om din CPT-certifiering fortfarande är giltig (eller om du har fått dispens för 3 månaders förlängning), har du flera möjlighetar:
- 1. Om du har en CPT-B-certifiering, kan du uppgradera till en CPT-C-certifiering (full CPT-C-certifiering).
- 2. Om du har en CPT-B eller CPT-C -certifiering, kan du i god tid innan denna går ut anmäla till en öppen CPT-.recertifiering och gå igenom denna.


CPT-recertifiering.

CPT-recertifiering hålls vanligtvis i samband med befintliga CPT-utbildningar, om det finns plats.
CPT-Recertifieringen börjar med skriftlig prov på eftermiddagen på förstadagen (torsdag) och fortsätter sen typiskt på andradagen (fredag).
CPT-Recertifieringen innehåller...:
- a. Skriftligt prov.
- b. Praktiskt ccertifiering, där du demonstrerar och får godkänd dom tekniker, som ingår i den fulla CPT-certifiering, som du vill recertifiera.

Vid godkänd recertifiering förnyas CPT-certifieringen med ytterligare 3 år, och du kommer att få ett nytt CPT-certifieringsintyg.

Pris för CPT-Recertifiering: SEK. 3.480,-.


CPT-certifiering.

Om din CPT-certifiering har gått ut eller du kanske har missat på din CPT-certifiering, kan du ändå certifiera genom en ny (full) CPT-certifiering.
CPT-certifiering hålls vanligtvis i samband med befintliga CPT-utbildningar, om det finns plats.
CPT-Recertifieringen innehåller...:
- a. Skriftligt prov.
- b. Full CPT-certifiering (B eller C), där du demonstrerar och får godkänd alla dom tekniker, som ingår i den fulla CPT-certifiering, som du vill recertifiera.

Pris för full CPT-Certifiering, 1,5 dag: DKK. 2.780,- / SEK. 3.480,-.


Träning innan CPT-recertifiering/certifiering.

CPT-träning hålls vanligtvis i samband med befintliga CPT-utbildningar, om det finns plats.
Pris för CPT-träning: SEK. 1.680,- / dag.


Se till, att din CPT-certifiering inte går ut !

För att anmäla till recertifiering, kontakt oss i god tid på:
Tel: 0320-560 60
eller
post@naturakademi.com
eller
info@arboristskolan.se