Kurser for undervisere mm.
Uddannelsen til
Autoriseret
Klatre-Aktivitets-Leder
®

Anbefales bl.a. af
Dansk Vejlederkreds
Klatring og abseiling (rapelling) kan være både sjovt, spændende og lærerigt.
En forudsætning er selvfølgelig, at sikkerheden er i orden.
Uddannelsen til autoriseret Klatre-Aktivitets-Leder
® giver sikkerhed for,
at den ansvarlige instruktør eller leder er uddannet og certificeret på højt professionelt niveau.

En klatreaktivitet er en tilrettelagt og sikker situation, hvor der klatres på topreb eller abseiles (rapelles).
Der kan være tale om både væg-, træ- og klippeklatring.
Professionelle Klatre-Aktivitetets-Ledere
® autoriseres ved en KAL®-autorisation.


På denne side finder du:
1. KAL®-kursus i træklatring, 2 dage
2. KAL®-kursus i klippeklatring, 3 dage
3. KAL®-kursus i træ- og klippeklatring, 5 dage
4. Bestilling af KAL®-normerne i træ- og klippeklatring
5. Information om KAL®-normer, -uddannelse, -prøve og -autorisation.
6. Oversigt over Autoriserede Klatre-Aktivitets-Ledere® og aspiranter til KAL®-autorisationen.

KAL®-kursus i træklatring
2 dage.
Uddannelsen til autoriseret
Klatre-Aktivitets-Leder®i træklatring.
Se detaljeret beskrivelse af kurset her.
KAL® står for
Klatre-Aktivitets-Leder®


Du kan også se en detaljeret oversigt over og plan for
KAL
®-kurset i træklatring her.
Tilsvarende kan du downlaoade oversigt og plan her (pdf).
(64k)
Pdf-filer kan læses med programmet Acrobat Reader, der kan downloades gratis på:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html
Åbn først programmet, Acrobat Reader, og åbn dernæst pdf-filen fra programmet.

KLIK HER ELLER PÅ BILLEDET FOR AT DOWNLOADE ---->:KAL®-kursus i klippeklatring

3 dage

KAL® står for
Klatre-Aktivitets-Leder®

3 dage (1 dag), Ca.. 3 delt. / instruktør.

Kurset er for dig, der lyst til at lære de grundlæggende sikringsteknikker ved klippeklatring og samtidig kunne tænke dig at arbejde med klatreaktiviteter (topreb) , og abseil (rapelling) på klipper.

På kurset lærer du, hvordan du sikrer dig selv i forbindelse med klippeklatring (se grundkursus).
Desuden gennemgås pensum til uddannelsen som Autoriseret Klatre-Aktivitets-Leder
® .
Derudover gennemgås teknikker til brug med mindre grupper, herunder nødprocedurer mm.(KAL
®-normen, klipper).

Kurset afholdes også over én dag som supplement til grundkursus.KAL®-kursus i træ- og klippeklatring
En klatreaktivitet er en tilrettelagt og sikker situation, hvor der klatres på topreb eller abseiles (rapelles).

5 dage. Ca.. 3 deltagere / instruktør.

Målet er at give forståelse for og erfaringer med, hvad der kræves for på forsvarlig vis at planlægge, organisere og gennemføre klatreaktiviteter (topreb) , og abseil (rapelling) , for mindre grupper i træer og på klipper.

Kurset består af 3 dages grundkursus i klippe- og træklatring samt 2 dages kursus i organisering af klatreaktiviteter for grupper i træer og på klipper, herunder nødprocedurer.

På kurset gennemgås KAL®-normerne i træ- og klippeklatring.

Ingen kurser kvalificerer i sig selv til at instruere eller undervise i klatring.
samme måde kvalificerer disse kurser ikke i sig selv til at forestå klatreaktiviteter.
Hertil kræves, udover kurset, en del erfaring samt bestået KAL
®-prøve.
På kurserne gennemgår og afprøver du indholdet i KAL
®-normerne.
Prøverne afholdes flere gange om året, både i træer og på klipper.HER KAN DU BESTILLE OG DOWNLOADE
KAL®-NORMERNE I TRÆ- OG KLIPPEKLATRING:


Om KAL®-uddannelsen (kurser, normer og prøver mm).

KAL®-beviserne dokumenterer, at man på forsvarlig måde kan tilrettelægge klatreaktiviteter (toprebsklatring og abseil (rapelling)) for andre.
KAL
®-normerne og -beviserne blev udarbejdet af Klatre-Centeret i 1992.
De opnåede i 1993 enstemmig anerkendelse på et stort indkaldt seminar blandt arrangører af klatreaktiviteter mm.
Mødearrangør var US-Centret og mødet var betalt af Friluftsrådet.
KAL
®-normerne og -beviserne har siden opnået stor udbredelse f.eks. på ungdoms- efter- og højskoler og blandt professionelle.
I dag har mere end 550 personer således været oppe til KAL®-prøverne.
Du kan se en liste over autoriserede Klatre-Aktivitets-Ledere® og aspiranter til KAL® -autorisationen her.
Udover den opbakning til og anerkendelse af normerne og autorisationerne, som dette er udtryk for, så anbefales de professionelle KAL
®-autorisationer, -normer og -prøver også af Dansk Vejlederkreds.

Der findes autorisationer for både træ- og klippeklatring.
Begge disse autorisationer giver også kompetence til at gennemføre klatreaktiviteter på/fra bygninger, skrænter og klatrevægge.
KAL
® -uddannelsen er således i dag standard for professionelle arrangører af klatreaktiviteter.
Du kan bestille
(KAL
®) -normer for klatreaktiviteter i træer og på klipper her.

En Autoriseret Klatre-Aktivitets-Leder®  har gennem
bestået skriftlig og praktisk prøveaflæggelse dokumenteret
at kunne plan- og tilrettelægge samt gennemføre klatreaktiviteter på en forsvarlig måde. 

Uddannelsen til Autoriseret Klatre-Aktivitets-Leder®.
Du kan uddanne dig til Autoriseret Klatre-Aktivitets-Leder® i både træ- og klippeklatring.
Begge autorisationer medfører også kompetence til at gennemføre klatreaktiviteter på skrænter, på/fra bygninger og på klatrevægge.
I løbet af uddannelsen gennemgår og indlærer du bl. a. materialekendskab, sikrings- og sikkerhedsteknikker, rebbehandling, korrekt brug af udstyr, etablering af standpladser, topreb, abseil, førstemandsklatring og tilrettelæggelse for grupper.
Desuden gennemgår du et udvalg af sikkerheds- og nødprocedurer, som gør det muligt at tackle uventede og farlige situationer.
Endelig gennemgår du klatreetik, adgangsforhold, indhentning af tilladelser samt ansvars- og forsikringsforhold.
Uddannelsen består af
- nogle dages intensivt kursus med teoretisk og praktisk gennemgang af pensum,
- en del træning,
- evt. opfølgning samt
- en (teoretisk og praktisk) eksamen (KAL
®-prøven).
Der udstedes KAL
®-bevis efter bestået prøve.
Der er gode grunde til at tage et KAL®-bevis

- Du er bedre stillet i forhold til deltagere, forældre, kunder og myndigheder m. fl., der alle har krav på at sikkerheden er i orden.

- Du er bedre stillet, når du skal forhandle med forsikringsselskaber om f. eks. arbejdsskade- ulykkes- og erhvervsansvarsforsikringer.

- Du er bedre stillet juridisk, hvis du skulle komme ud for et uheld.


Læs mere om den professionelle Klatre-Aktivitets-Leder®-uddannnelse.

Se også Dansk Vejlederkreds' side om sikkerhed.
Hvad er en KAL®-prøve?

KAL®-prøverne checker samtlige elementer i KAL®-normerne.
KAL
®-prøverne checker bl.a., at man har dybtgående
- viden om klatring og sikringsteknikker.
- egenfærdigheder i klatring og sikringsteknik.
- færdigheder i sikringsplacering og opsætning af sikre og velfungerende topreb.
- færdigheder i opsætning af sikre og velfungerende abseil (rappeling) -sytemer.
- færdigheder i på en forsvarlig måde at afvikle klatreaktiviteter for større grupper.
- færdigheder i at gennemføre nødprocedurer, både i forbindelse med klatring og abseil /rapelling).
- indsigt i og forståelse for bl.a. lovgivning, forsikringsforhold, klatrehistorie og etik.

Til KAL
®-prøverne skal man først op til én times teoriprøve.
Dernæst skal man demonstrere ovennævnte færdigheder i praksis.

Prøven opererer med et nøje gennemarbejdet check- og point-system, hvor man bl.a. skal have mindst 90% af de opnåelige points.
Sideløbende med pointsystemet er der et afkrydsningssystem med sikkerhedskrydser, hvoraf man maksimalt må miste 1 ud af 25 (for træklatring) og 1 ud af 29 (for klippeklatring).
Prøven bliver stoppet, hvis det undervejs står klart, at man ikke kan opnå et tilstrækkeligt pointtal eller, hvis man mister mere end ét sikkerhedskryds.
Prøven tager én dag ialt.
Til prøven er der ekstern censor.

Ved bestået prøve udstedes der bevis for autorisation.

Mere end 550 personer har siden 1993 været oppe til KAL
®-prøverne.

Se listen over autoriserede Klatre-Aktivitets-Ledere® og apiranter til KAL® -autorisationen her.

Der er forskel på klatreinstruktør og på klatreaktivitets-ledere.
Du kan læse mere om nogle af disse forskelle på
Dansk Vejlederkreds' sikkerhedsside, www.vejlederkreds.dk/sikkerhed,
hvor der bl.a. gives eksempler.
Disse er bl.a. med til, at Dansk Vejlederkreds i dag anbefaler KAL
® -uddannelsen.


Rekvirer specialbrochure om KAL®-beviser, prøver og normer mm.:


Bestil brochurer
Oversigt over kursusdatoer, prisliste eller specialbrochurer for de enkelte kurser mm.